6290 thí sinh

Trường ĐH Kinh tế quốc dân


3120 thí sinh

Trường ĐH Ngoại thương


2789 thí sinh

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2


18560 thí sinh

HÀ NỘI


4333 thí sinh

TP. HỒ CHÍ MINH


2807 thí sinh

HỘI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNGTổng số: 32602

4341 thí sinh

Trường ĐH Kinh tế quốc dân


2964 thí sinh

Trường ĐH Ngoại thương


2347 thí sinh

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2


15399 thí sinh

HÀ NỘI


3809 thí sinh

TP. HỒ CHÍ MINH


2553 thí sinh

HỘI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNGTổng số: 28017

Hồ Nguyễn Hoàng My

Trường ĐH Tài chính - Marketing
Điểm: 100 - Thời gian: 00:54
2019-04-26 23:58:48

Huỳnh Thanh Thân

Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2
Điểm: 100 - Thời gian: 00:59
2019-04-26 23:57:27

Nguyễn Hoàng Phúc

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM
Điểm: 100 - Thời gian: 01:02
2019-04-26 23:54:02